Απόρρητο & Ασφάλεια

Η εταιρία Soulshan Ltd. είναι ο μοναδικός ιδιοκτήτης των πληροφοριών που συλλέγονται σε αυτή την ιστοσελίδα. Δεν θα πουλήσουμε, μοιραστούμε ή ενοικιάσουμε τις πληροφορίες αυτές με οποιαδήποτε εξωτερικά τρίτα μέρη, εκτός στις περιπτώσεις όπως αναφέρονται στην παρούσα πολιτική, στο παρακάτω μέρος με τίτλο “Κοινή Χρήση”. Συλλέγουμε πληροφορίες από τους πελάτες μας για να επεξεργαστούμε τις παραγγελίες και για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας με σχετικές πληροφορίες, όπως επιβεβαιώσεις παραγγελιών και ενημερώσεις κατάστασης των παραγγελιών. Επίσης σας ζητείται να υποβάλετε κάποιο όνομα χρήστη και κωδικού πρόσβασης της επιλογής σας για τη μελλοντική πρόσβαση σας σε στοιχεία του λογαριασμού σας. Για να διασφαλιστεί ότι το όνομα χρήστη και  ο κωδικός πρόσβασης σας παραμένουν εμπιστευτικά, ΜΗΝ κοινοποιείτε αυτές τις πληροφορίες σε κανέναν. Εάν επιλέξετε να λαμβάνετε το δελτίο ενημέρωσης μας (newsletter) ή τις ειδικές προσφορές μας, τα στοιχεία επικοινωνίας σας θα χρησιμοποιηθούν για την παράδοση αυτών των υπηρεσιών.